Първа частна детска кухня - Велико Търново

Начин на доставка

Начин на доставка

Храната се доставя в сертифицирана и отговаряща на Европейските стандарти опаковка. Придружена е с етикет, на който е описан състава, дата на производство и часа, в който храната е излязла от кухнята. Опаковките се съхраняват и транспортират в термокутий, с цел запазване на температурата до 3 час от производството й.  Транспортните средства са регистрирани и отговарят на всички хигиенни и нормативни изисквания.Когато се доставя храната в пунктове се спазва следния график /отнасящ се за всички обекти/ -  от 10.30 ч. до 12.00 ч.


След 12.00 ч. невзетата храна се бракува.