Първа частна детска кухня - Велико Търново

Пунктове за раздаване на храна

Мобилни пунктове за раздаване на храна

1.     Кв. Младост – отстрани на Детска градина „Мики маус”
От  9.30 ч.  до 9.35 ч.
 

2.     Кв. Трендафила – ул."Н. Геров" 8 
       /Срещу бензиностанция на VM Petroleum/
От  9.40 ч.  до 9.45 ч.
 

3.     Пред  бебе маркет „Трите прасенца” – блок Здравец
От 10.00 ч. до 10.05 ч.
 

4.    Пред  „Магазин за добри деца” – блок Чайка
От 10.30 ч. до 10.35 ч.
 

5.     Площад Възраждане
        под кулата на Община Габрово - паркинг/срещу кафе Алерго/

От 10.45 ч. до 10.50 ч.


6.    Кв. Палаузово /паркинг на светофара/ от 11.50 ч. до 11.55 ч.

 

 

Доставка в събота:

 

1.     Кв. Младост – отстрани на Детска градина „Мики маус”
От  9.45 ч.  до 9.50 ч.
 

2.     Кв. Трендафила – ул."Н. Геров" 8 
       /Срещу бензиностанция на VM Petroleum/
От  10.00 ч.  до 10.05 ч.
 

3.     Пред  бебе маркет „Трите прасенца” – блок Здравец
От 10.15 ч. до 10.20 ч.
 

4.    Пред  „Магазин за добри деца” – блок Чайка
От 10.40 ч. до 10.45 ч.
 

5.     Площад Възраждане
        под кулата на Община Габрово - паркинг
От 10.50 ч. до 10.55 ч.

6.    Кв. Палаузово /паркинг на светофара/ от 11.50 ч. до 11.55 ч.